Tahsilat İşlemlerine Karşı İdari Başvuru Yapılması

2017-08-15T08:54:08+00:00Ağustos 15, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih         : 24.10.2008 Esas No   : 2007/547 Karar No  : 2008/715 VUK Md. 125 TAHSİLAT İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ ...