Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi

2017-11-02T09:58:34+00:00Kasım 2, 2017|

Maliye Bakanlığı’nca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile kapsama alınan mükelleflerin kendi aralarında ve tahsilat ve ödemelerini tevsik kapsamında olmayanlarla ...