Takdir Komisyonu Kararının Vergi ve Ceza İhbarnamesi İle Birlikte Tebliğ Edilmemesi

2017-02-06T16:47:55+00:00Şubat 6, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Esas No         : 2011/4933 Karar No  : 2014/6021 Tarih    : 01.12.2014 Vergi ve ceza ihbarnamesine eklenmesi gereken ...