Takdir Komisyonuna Sevk İşlemi Zaman Aşımını Durdurur mu?

2017-05-27T08:09:53+00:00Mayıs 27, 2017|

I- GİRİŞ 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda kurala bağlandığı üzere; zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasıdır. Aynı Kanun ...