TAKLİT MAZOT/BENZİN FİŞLERİ UYGULAMADA SORUN YARATIYOR

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı’na (Gelir İdaresi Başkanlığı’na) tanınan [...]