Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılan Ceza Hakkında Dava Açılamaz

2017-06-19T15:29:31+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih         : 06.10.2010 Esas No   : 2009/2704 Karar No  : 2009/3429 VUK Ek Md. 11 TARHİYAT ÖNCESİ ...