Tasdikli Defter-i Kebirin Kaybolması Fiili

2019-06-13T10:41:37+00:00Haziran 13, 2019|

Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK md. 220 hükmüne göre defter-i kebirin tasdiki zorunlu değildir. Buna karşın, Türk Ticaret Kanunu yönünden ...