Tasfiye ve İflas Aşamasında Olan Şirketlerde Vergi Dairesince Resen Terk

Anonim, limited ve kooperatifler gibi tüzel kişilikler ve diğer sermaye şirketlerinin tasfiyesiz vergi [...]