Tasfiyesi Bitmiş Şirketlere Vergi Daireleri Tarafından Tebliğ Edilen Cezaların Akıbeti

2017-05-30T09:27:28+00:00Mayıs 30, 2017|

Limited şirketlerde tasfiye süreci bitip tamamlandıktan sonra tasfiye sonuçlandırılıp, ticaret sicilinden kapanış işlemleri ve son dördüncü ilan diyebileceğimiz ilanın da ...