Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Vergi Davası Açılması ve Yürütmenin Durdurulması Talebi

2017-05-04T09:48:34+00:00Mayıs 4, 2017|

Mükellefler kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı böyle bir borcu olmadığı, kısmen ödediği ve zaman aşıma uğradığı savlarından birini ileri ...