Vergi İncelemesi,Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz

2017-08-12T08:55:58+00:00Ağustos 12, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 30.03.2009 Esas No   : 2008/60 Karar No  : 2009/1580 AATUHK Md. 9, 13 VERGİ İNCELEMESİ, TEMİNAT İSTEME VE ...