Mükellef Kriz Hattı!

TEMİNAT İSTENEBİLECEK HALLER

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: TEMİNAT İSTENEBİLECEK HALLER

Teminat İstenebilecek Haller

2018-01-16T08:35:45+00:00Ocak 16, 2018|

Mükelleflerin belli zamanlarda beyan dışı bırakılan hâsılatları, gider ve maliyet şişirme yanında kaçakçılık suç ve cezaları nedeni ile vergi incelemesine ...

Vergi Hukukunda Teminat Uygulaması

2018-01-16T08:26:15+00:00Ocak 16, 2018|

I- GİRİŞ Vergi hukukunda teminat ve teminatın değerlenmesi ile ilgili hususlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 ...

Go to Top