Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinin Şartı

2021-08-04T15:32:59+00:00Temmuz 15, 2019|

  Danıştay 9. Daire Tarih    : 07.11.2018 Esas No : 2016/6774 Karar No  : 2018/6733 VUK Md. 10 KANUNİ TEMSİLCİ ADINA ÖDEME EMRİ ...