Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Makinaların KDV’si

2021-08-11T10:21:39+00:00Haziran 13, 2019|

3065 sayılı KDVK’nun 13/1-d md hükmüne göre yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere işbu belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den ...