Ticaret Sicilinde Kaydı Silinen Münfesih Şirketlerin Durumu

2019-06-13T11:34:11+00:00Haziran 13, 2019|

Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi ...