Ticari Defterlerin Tasdik Ettirilmemesinin Mali ve Hukuki Sonuçları

2017-04-07T08:03:24+00:00Nisan 7, 2017|

2017 hesap dönemi için kullanılacak olan ticari defterlerin tasdiki yaptırılması zorunludur. Defter tasdikleri 213 sayılı VUK’ un 221 Mad. hükmüne ...