Tutulmayan Defterlerin İbraz Edilmemesi Halinde Kesilecek Ceza

2017-06-19T13:15:48+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih         : 30.09.2011 Esas No   : 2011/1610 Karar No  : 2011/5355 VUK Md. 352, Mük. 355 TUTULMAYAN ...