Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligatın Usulü

2017-07-12T09:37:57+00:00Temmuz 12, 2017|

Danıştay 4. Daire Tarih         : 19.10.2006 Esas No   : 2006/791 Karar No : 2006/1983 7201 sK. Md. 12, 13 TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGATIN ...