Üçüncü Şahıslar Nezdindeki Alacakların Haczi

2017-09-15T10:01:21+00:00Eylül 15, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih     : 20.06.2007 Esas No  : 2005/5079 Karar No  : 2007/2349 AATUHK Md. 79 ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR NEZDİNDEKİ ALACAKLARIN HACZİ Amme borçlusunun üçüncü ...