Usul Hukukuna Aykırı Tebliğ ve Tahsil Zamanaşımı

2018-06-01T00:07:48+00:00Haziran 1, 2018|

Usul Hukukuna Aykırı Tebliğ ve Tahsil Zamanaşımı , 6183 sayılı AATUHK’nun 102. maddesinde amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılın ...