Usulsuz Tebligat Kararı Kesinleşmeden Hacizlerin Kaldırılmayacağı

2017-02-01T15:58:00+00:00Şubat 1, 2017|

Usulsuz Tebligat Kararı Kesinleşmeden Hacizlerin Kaldırılmayacağı T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/4357 KARAR NO:2014/6802 KARAR TARİHİ: 11.03.2014 MAHKEMESİ : Ordu ...