Mükellef Kriz Hattı!

Usulsüzlük Cezası

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: Usulsüzlük Cezası

Tüm Yönleriyle Genel Usulsüzlük Cezası

2021-03-13T12:42:17+00:00Mart 11, 2021|

I- GİRİŞ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa mükelleflerce yapılacak muhalefet nedeni ile kesilecek cezalar tadad edilmiş olup sınırlıdır. Aşağıdaki cezalar ...

Re’sen Tarh Nedeninin Ortaya Konulmaması

2021-03-31T08:21:30+00:00Ağustos 30, 2019|

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 23.02.2017 Esas No : 2016/7350 Karar No  : 2017/1099 VUK Md. 30 RE’SEN TARH NEDENİNİN ORTAYA KONULMAMASI Re’sen takdiri gerektiren ...

Go to Top