Usulsüzlük ve Diğer Cezalar

2017-04-06T08:23:00+00:00Nisan 6, 2017|

Vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması usulsüzlük cezasını gerektirir. Usulsüzlük fiilleri genel ve özel usulsüzlük olma üzere iki ...