Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada, Uzlaşamayan Mükelleflerin Durumu

2017-04-24T09:51:05+00:00Nisan 24, 2017|

Uygulamada pek çok meslek mensubu veya mükellef tarhiyat öncesi uzlaşmak hakkında, uzlaşma sonrası durum hakkında tenakuza düşmektedir. Örneğin; kendisine KDV ...