Veraset Vergisi ve Vasiyetname

2019-04-03T11:46:28+00:00Nisan 3, 2019|

Vasiyetnameler veraset ve intikal vergisine tabi olabilmektedirler. Vasiyet; belirli bir malın veya intifa hakkının tamamının veya bir kısmının ölüme bağlı ...