Vergi Borcu Bulunan Niçin Kredi Talep Edemez?

2017-08-23T08:34:59+00:00Ağustos 23, 2017|

Vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerine karşı vadesi geçen borçlarını ödememeleri halinde finans sektörü, bankalar ...