Vergi Borcundan Kurtulmaya Yönelik Satışlar ve Bu Satışların İptali İle İlgili Davalar

2018-01-09T18:01:29+00:00Ocak 9, 2018|

6183 sayılı AATUHK’nun hükümlerine göre, ivazsız tasarrufların hükümsüz olacağı belirli bir kurala bağlanmış bulunmaktadır. Yasa hükmüne göre iptal davası açılması ...