Mükellef Kriz Hattı!

vergi cezaları

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: vergi cezaları

Vergi Ombudsmanlığı Neden Gereklidir?

2021-03-19T06:44:42+00:00Nisan 20, 2020|

Ombudsmanın yürütmenin faaliyetlerini yargı gibi hukukilik açısından denetlemesinin yanında anılan kararların yerindelik yönünden de denetimini yapma yetkisi bulunmaktadır. Ombudsmanlık kurumunun ...

Vergide Neler Olacak?

2021-03-26T10:42:07+00:00Kasım 19, 2019|

Vergide Neler Olacak? Ülkemizde yakın bir dönem içerisinde iki önemli belge yayımlanmıştır. Bunlardan ilki Temmuz ayında yayımlanan “On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)” diğeri ...

Avukatlar Vergi Hukukunu Ne Kadar Biliyor

2021-04-01T07:34:49+00:00Ağustos 7, 2019|

Vergi davalarının açılması ve yürütülmesinde avukatlık hizmetinden ne ölçüde yararlanıldığı bunun en dikkat çekici göstergesidir. 2000 yılında yayınlanan, Prof dr ...

Vergi cezaları

2018-01-22T12:06:32+00:00Ocak 22, 2018|

Vergi cezaları ve suçları, vergi ödevlerinin kanunlarda öngörülen kurallara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve kamunun vergi ziyaından dolayı uğradığı ...

Yeni Yılda Vergiler Ne Kadar Artacak?

2017-10-31T09:43:16+00:00Ekim 31, 2017|

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu Ardından bu programdaki öngörüler kapsamında hazırlanan 16 Ekim tarihli “2018 ...

Go to Top