Vergi Dairelerinin Danıştay’da Temyiz Davası Açabilmesi ve Yazılı İzin Koşulu

2017-09-11T09:31:01+00:00Eylül 11, 2017|

vergi daireleri, Danıştay’da temyizen müracaat edilebilmesi için mutlak surette üst makamlardan temyiz için muvafakat yani izin almak zorundadırlar. Başka bir ...