Vergi Dairelerinin Danıştay'da Temyiz Davası Açabilmesi

2019-04-08T09:05:40+00:00Nisan 8, 2019|

Vergi daireleri, Danıştay’da temyizen müracaat edilebilmesi için mutlak surette üst makamlardan temyiz için muvafakat yani izin almak zorundadırlar. Başka bir ...