Vergi Dairesi Tarafından Konulan Haczin Kaldırılması ve Risk Hesaplaması

2017-08-15T08:39:30+00:00Ağustos 15, 2017|

6183 sayılı AATUHK 62. maddesine göre; amme borçlusunun elinde bulunduğu menkul malları ile gayrimenkullerinden alacak ve haklarından amme alacağına yetecek ...