Vergi Dairesi Tarafından Konulan Haczin Kaldırılması

2017-08-17T08:25:20+00:00Ağustos 17, 2017|

6183 sayılı AATUHK 62. maddesine göre; amme borçlusunun elinde bulunduğu menkul malları ile gayrimenkullerinden alacak ve haklarından amme alacağına yetecek ...