Vergi Dairesince Mükellefiyetin Re’sen Terkini

2017-03-16T11:47:26+00:00Mart 16, 2017|

Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif ve adi ortaklık ortakları ile komandit şirketlerin ...