Vergi Dairesinden Haciz Nasıl Kaldırılır?

2018-06-12T15:33:45+00:00Haziran 12, 2018|

Vergi Dairesinden Haciz Nasıl Kaldırılır? , 7103 sayılı Kanunun 2.Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü ...