Vergi Dava Açma Süresi

2017-04-17T14:09:39+00:00Nisan 17, 2017|

Bir davanın esasının incelenebilmesi, bu davanın dava açma süresi içerisinde açılmış olmasına bağlıdır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’inci maddesine göre, ...