Mükellef Kriz Hattı!

vergi davaları

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: vergi davaları

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Nelerdir?

2021-03-19T06:17:05+00:00Nisan 20, 2020|

Pişmanlık: Hatalı kıymet ve tarife beyanına ilişkin olarak gümrük  idaresinin tespitinden evvel bildirimde bulunularak  Gümrük Kanunu’nun 234/3’üncü maddesi uyarınca  cezaların ...

Mükellefler Vergi Sorununu Nasıl Çözer? 

2021-03-19T06:26:45+00:00Nisan 20, 2020|

Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya ...

Vergi Ombudsmanlığı Neden Gereklidir?

2021-03-19T06:44:42+00:00Nisan 20, 2020|

Ombudsmanın yürütmenin faaliyetlerini yargı gibi hukukilik açısından denetlemesinin yanında anılan kararların yerindelik yönünden de denetimini yapma yetkisi bulunmaktadır. Ombudsmanlık kurumunun ...

VERGİDE İSPAT VE DELİL

2021-03-23T08:35:10+00:00Şubat 8, 2020|

İspat Ve Delil, 213 sayılı Vergi Usul Kanunumuzda ispat ve delil sistemi ile ilgili özel bir hüküm yoktur. Ancak vergilemedeki ...

Vergisel işlemlerde Yargı Denetimi

2021-03-23T08:54:29+00:00Şubat 8, 2020|

Vergisel işlemlerde Yargı Denetimi, İdarenin hukuka uygunluğunu sağlamak için denetim zorunludur. Hukuk Devletinin temelini oluşturan idarenin yargısal denetimi için ülkemizde ...

Vergilendirme İşlemlerinde Düzeltme

2021-03-23T09:04:55+00:00Şubat 8, 2020|

Düzeltme Vergilendirme İşlemlerinde Düzeltme, vergilendirme işlemlerinde yapılan hataların ortadan kaldırılmasına yönelik yargıya gitmeden önce idari aşamada çözüm için yapılan bir ...

Özelge Uygulaması ve Sirküler

2021-03-23T09:10:19+00:00Şubat 8, 2020|

Özelge Uygulaması ve Sirküler, Özelge, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ...

Marmara Gazetesinden Yayınlanan Yazımız

2021-03-24T06:24:23+00:00Şubat 1, 2020|

Vergi hukukunda zaman aşımı; vergi idaresinin vergi alacağını tahakkuk ettirme ve tahsil etme yetkilerini ortadan kaldıran bir nedendir. Zamanaşımı özel ...

Gazete Demokrat’ta Yayınlanan Yazımız

2021-03-24T06:29:21+00:00Şubat 1, 2020|

Vergi hukukunda zaman aşımı; vergi idaresinin vergi alacağını tahakkuk ettirme ve tahsil etme yetkilerini ortadan kaldıran bir nedendir. Zamanaşımı özel ...

Go to Top