Vergi Davalarında Ittıla Tarihi

2017-06-18T10:39:53+00:00Haziran 18, 2017|

2577 sayılı İYUK’nunda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında ...