Vergi Davalarında Mükerrer Yargılama ve Cezalandırma Yasaklaması

2017-06-30T11:28:51+00:00Haziran 30, 2017|

Bilindiği üzere, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir. Türkiye’nin İnsan Hakları ...