Vergi Hukukunda Davaya Katılma ve Davanın İhbarı

2017-10-07T10:36:40+00:00Ekim 7, 2017|

I-GİRİŞ Üçüncü kişilerin kendi iradeleri ile davanın taraflarından birisinin yanında yer almasına, davaya müdahale veya davaya katılma denilmektedir. İdari Yargılama ...