Vergi Hukukunda Ödeme Emri

2017-02-02T11:30:58+00:00Şubat 2, 2017|

Ödeme emrinin hukuki niteliği 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde, ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme ...