Vergi Hukukunda Tevsiki Mümkün Olmayan Harcamalar

2017-09-14T08:22:33+00:00Eylül 14, 2017|

213 sayılı VUK’nun 228. maddesi hükmü gereği “tevsiki zararı olmayan kayıtlar” madde hükmünde düzenlenmiştir. Maddeye göre, 3 madde halinde belirtilen ...