Vergi Hukukunda: Tevsiki Mümkün Olmayan Harcamalara Ait Bordro

2018-04-16T09:33:17+00:00Nisan 16, 2018|

Vergi Hukukunda: Tevsiki Mümkün Olmayan Harcamalara Ait Bordro , 213 sayılı VUK’nun  228. maddesi hükmü gereği “tevsiki zararı olmayan kayıtlar” madde ...