Mükellef Kriz Hattı!

vergi incelemesi

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: vergi incelemesi

TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU

2021-04-09T06:35:17+00:00Nisan 1, 2021|

1-GİRİŞ: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tasfiyenin tanımı; “Tüzel kişiliği haiz şirketlerin fesih ve infisahı üzerine, şirket mevcutlarının, ...

VERGİ İNCELEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

2021-03-15T07:27:59+00:00Mart 15, 2021|

Vergi incelemesinin hangi tarihte başladığı hususu, mükellefe tanınan bazı hakların kullanımı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu tarihin net bir şekilde tayini gerekir.

Anayasa Mahkemesinin Pek Yaman Çelişkili Kararı

2021-03-12T12:01:28+00:00Mart 12, 2021|

1- LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ PAYINI DEVRETMESİ SORUMLULUĞUNU KALDIRMAZ 6183 Sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, amme alacağının doğduğu ...

İthalatta Gözetim Uygulaması ve KDV Sorunu

2021-03-12T08:16:29+00:00Mart 12, 2021|

I-İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının önlenmesi ...

Türk Vergi Sisteminde Dinlenme Müessesesi ve Etkinliği

2021-03-12T11:05:36+00:00Mart 11, 2021|

I-GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde “dinlenme” müessesesinin temelleri, 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[1] ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[2] 140. Maddesinde yapılmış olan değişiklikle oluşturulmuştur. ...

E-Ticaret Anlamında Yapılan Vergi İncelemeleri

2021-03-15T08:43:37+00:00Mart 10, 2021|

     E-TİCARET ANLAMINDA YAPILAN VERGİ İNCELEMELERİ Türk Vergi Sisteminde vergilendirme genel olarak beyan esasına göre yapılmaktadır. Vergilemenin beyan esasına dayanmakta olması, ...

Mükellefin Vergi İncelemesine Alınma Gerekçeleri

2021-03-15T08:54:56+00:00Mart 10, 2021|

MÜKELLEFİN VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA GEREKÇELERİ Mükellefin vergi incelemesine alınmış olmasının birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerin tamamı veya bir kaçının belirli ...

Go to Top