Vergi İptal Davası ve Uzlaşma Talebi

2017-10-18T11:19:10+00:00Ekim 18, 2017|

Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat veya vekaletli bir temsilci marifetiyle uzlaşma komisyonu nezdinde ...