Mükellef Kriz Hattı!

Vergi Kaçakçılığı

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: Vergi Kaçakçılığı

TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU

2021-04-09T06:35:17+00:00Nisan 1, 2021|

1-GİRİŞ: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tasfiyenin tanımı; “Tüzel kişiliği haiz şirketlerin fesih ve infisahı üzerine, şirket mevcutlarının, ...

Şüpheli İşlem Bildirimleri MASAK Takibinde

2021-03-13T07:23:59+00:00Mart 13, 2021|

Genel Düzenleme Ülkemiz son yıllarda siyasi olarak FETÖ/PYD ile mücadele ederken ekonomik yansımaları bertaraf etmek içinde yasal ve teknik alt yapıları ...

Vergi Usule Göre Aramalı Vergi İncelemesi

2021-03-27T07:49:41+00:00Ekim 13, 2019|

Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir. Madde hükmüne göre, arama ...

Muhasebede Hata ve Hileler

2021-03-29T11:04:13+00:00Ekim 3, 2019|

213 sayılı VUK’nun 359. maddesinin (a) fıkrasının (1) nolu bendinde yer alan “defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar ...

Vergi Kaçakçılığı

2018-01-25T13:28:26+00:00Ocak 25, 2018|

Vergi Kaçakçılığı,birleşmiş milletler teşkilatınca hazırlanmış bir kaynağa göre’”, “kaçırma” ve “kaçınma” fiilleri kısaca şöyle tanımlanabilir; “vergi kaçırma, vergi hukukunu oluşturan ...

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanmanın Cezası

2017-12-10T20:02:52+00:00Aralık 10, 2017|

Sahte fatura düzenleme/kullanma fiili vergi kanunları bakımından bir takım yaptırımları gerektirmekle birlikte ceza yargısı anlamında da bir suç teşkil etmektedir. ...

Go to Top