Vergi Kayıtlarının Resen Silinmesi ve Bu işlemlerin İdari Davaya Konu Edilmesi

2017-09-26T08:53:40+00:00Eylül 26, 2017|

Vergi mükellefiyeti Anayasal bir hak olup, bu hak mükelleflerin gelir getirici faaliyetlerini vergi dairelerine bildirmeleri ile ortaya çıkmaktadır. Gelir getirici ...