Vergi Müfettişine Bilgi Verilmesi

2017-03-31T11:06:06+00:00Mart 31, 2017|

6736 sayılı Torba Yasa hükümlerine göre matrah artırımı yapan mükellefler açısından (mad. 5 hükmü gereğince) defter ve belgeler, artırım yapılan ...