Vergi Mükellefinin Ölümü Halinde Yaşanan Sorunlar

2017-05-01T23:11:48+00:00Mayıs 1, 2017|

Amme borçlusunun  ölümü halinde mirasçıları  6183 sayılı kanunun 3. maddesinde amme borçlusu yerine ikincil borçlu olarak kabul edilmektedir. Yine 6183 ...