Vergi Mükelleflerine Uyarılar

2017-02-27T08:47:53+00:00Şubat 27, 2017|

1. Her ayın fatura ve belgelerini mali müşavirinize teslim edecek şekilde takip eden ayın 10 una kadar hazırlayınız. 2. Faturaları ...