Vergi Sorumlusu Adına Tahakkuk Eden Verginin,Vergi Sorumlusu Tarafından İdari Davaya Konu Edilmesi

2017-06-19T12:49:34+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih        : 17.10.2011 Esas No   : 2010/7403 Karar No  : 2011/5956 VUK Md. 8, 377 VERGİ SORUMLUSU ...